Internacionalizacija podjetja

Podjetja za rast velikokrat potrebujejo internacionalizacijo. Širitev svoje ponudbe na tuje trge, poslovno sodelovanje z tujimi podjetji in trženje je ključni element internacionalizacije. Podjetje torej raste, trži in prodira na tuje trge. Pri tem se vsako podjetje srečuje z naslednjim vprašanji:

  • S kom se lahko povežem?
  • Kako vstopim na tuji trg?
  • Kako naj financiram nastop na trgu?
  • Kakšne so značilnosti tujih trgov?
  • Kakšna je zakonodaja v tujini?

Tukaj navajamo nekaj institucij, ki podjetjem nudijo podporo pri internacionalizaciji poslovanja, na katere se lahko obrnete tudi vi. V veliko pomoč pri internacionalizaciji podjetja so podjetjem tudi slovenski poslovni klubi v tujini, ki združujeno že uspešne podjetnike na tistem tržišču.

V pomoč naj vam bodo naslednji portali: