Registracija podjetja

Točke VEM

VEM točka

Registracijo podjetja najlažje opravite na Točki VEM (Vse na Enem Mestu). Namen točk VEM je podjetnikom omogočiti, da na enem mestu in hkrati uredijo vse formalnosti, potrebne za registracijo s.p. -ja ali ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Povedano drugače, da točka VEM družbenikom pripravi ali pomaga pripraviti vse listine, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis ustanovitve družbe v sodni register, in ta predlog v imenu družbenikov tudi vloži.

Točke VEM se nahajo tudi v Beli krajini in sicer:

  • Črnomelj

Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj

tel:           07/ 30 51 318, 07/ 35 67 070

e-pošta:   tatjana.aupic@ozs.si

ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8.00 do 11.00 ure sreda od 8.00 do 14.00 ure

Upravna enota Črnomelj, Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj

tel:           07/ 33 61 000, 07/ 33 61 001

e-pošta:   ue.crnomelj@gov.si

ponedeljek, torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
petek od 8.00 do 13.00 ure

  •   Metlika

Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika, Partizanski trg 5, 8330 Metlika

tel:           07/ 30 58 142

e-pošta:   jozica.bajuk@ozs.si

ponedeljek od 7.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 7.30 do 12.00 ure in od 13.00 do 16.00 ure
petek od 7.30 do 13.00 ure