Novice

2. Javni poziv LAS DBK

 LAS LEADER LOGOTIP NOVI

 

Obveščamo vas, da je objavljen 2. Javni poziv LAS DBK za sredstva namenjena problemskem območju Bele krajine. Razpisana so tako sredstva ESRR kot sredstva EKSRP.

JAVNI POZIV EKSRP:

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine (občine: Črnomelj, Metlika, Semič) v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Datum objave: petek, 22. 12. 2017

Rok za oddajo vlog: četrtek, 15. 3. 2018 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 318.563,25 EUR in od tega. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRR znaša do 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 07 33 72 980 ali 07 60 00 993, vsak delovnik med 8.-15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [12. 3. 2018].

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: TUKAJ

 

JAVNI POZIV ESRR:

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine (občine: Črnomelj, Metlika, Semič) v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Datum objave: petek, 22. 12. 2017

Rok za oddajo vlog: četrtek, 15. 3. 2018 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 108.765,72 EUR in od tega. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 07 33 72 980 ali 07 60 00 993, vsak delovnik med 8.-15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [12. 3. 2018].

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: TUKAJ


« Nazaj na novice