Novice

Javni poziv za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator (inkubiranci) in za vključitev v coworking prostor  v enotah Podjetniškega inkubatorja Bela krajina:

1.      Stratus, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj

2.      TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj

3.      Stara lekarna, Kolodvorska 23a, Črnomelj

 

S pozivom omogočamo najem (inkubiranci):

- pisarniškega prostora v enoti Stratus (23,72 m2)

- dveh pisarniških prostorov v enoti TRIS Kanižarica (50,2 min 31,2 m2)

- dveh prostorov v enoti Stara lekarna v skupni površini 67,8 m2.

 

Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 14. 03. 2018. Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.

Pozivamo tudi k vključitvi v coworking prostor Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Coworking ali sodelo je način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo »sodelovni« prostor z drugimi ustvarjalci  iz svoje ali sorodnih panog. Kandidati lahko oddajo vlogo za člane vključene v  coworking prostor, ki je priloga tega razpisa. Za članstvo za vključitev v »coworking« prostor je rok neomejen. Kandidati se lahko vključujejo skladno z razpoložljivim prostorom.

Dokumentacija:


« Nazaj na novice