Novice

Javni razpis - Mikrokrediti na problemskih območjih RS

SPS novi logo

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis - P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, kamor sodi tudi področje Pokolpja.

Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja z namenom neposrednega zagotavljanja ugodnih virov financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

- ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,

- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

- ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

 

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji, med njimi tudi:

-       območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika).

 

Več o razpisu in razpisnih pogojih na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.


« Nazaj na novice