Novice

Natečaj za izdelavo CGP turistične destinacije Bela krajina

Komisija za izbor novega CGP Bele krajine je 26.1.2018 pregledala prispele rešitve, ter sprejela sklep, da najboljše ocenjene rešitve pozove k dopolnitvi.

Ostali predlagatelji rešitev bodo o neizboru prejeli obvestilo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razvojno informacijski center Bela krajina v vlogi koordinatorja s partnerji (Turistično društvo Vigred, Metlika in Kulturni center Semič, Semič) razpisuje natečaj za izdelavo logotipa, predlog slogana in celostne grafične podobe, ki bo predstavljala turistično destinacijo 'Bela krajina' in s katerim bo le ta čim bolj prepoznavna v javnosti.

Vsebina natečaja je izdelava logotipa in celostne grafične podobe, ki mora vsebovati:

  • celostno grafično podobo z vsemi zahtevanimi rešitvami in argumentacijo
  • predlog slogana znamke v slovenski in angleški izvedbi z argumentacijo

K sodelovanju na natečaju so vabljeni oblikovalci in marketinške agencije.

Rok pošiljanja oblikovalskih rešitev na naslov RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj je najkasneje do  22. januarja 2018 (velja datum poštnega žiga 22. 01. 2018). Ponudniki lahko svoje rešitve pošljejo po pošti ali pa jih predložijo osebno na RIC Bela krajina vsak dan v času uradnih ur.

Ponujene rešitve morajo biti naslovljene na naslov RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, s pripisom »Natečaj za izdelavo CGP Bele krajine – NE ODPIRAJ«. 

Za dodatne informacije se lahko sodelujoči na natečaju obrnejo na predstavnika razpisovalca natečaja za logotip.

Kontaktna oseba: Gregor Jevšček, (gregor.jevscek@ric-belakrajina.si).

Vprašanja in informacije potekajo izključno preko navedene e-pošte.

 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 


« Nazaj na novice