Novice

Razpis za CGP turistične destinacije Bela krajina - obvestilo

Tur. org. BK

RIC Bela krajina sporoča, da se komisija za izbor nove celostne grafične podobe turistične destinacije Bele krajine, med prispelimi predlogi ni odločila za nobeno izmed prispelih rešitev

Predlog komisije je, da se natečaj ponovi.

RIC Bela krajina 

 __________________________________________________________________________________

 

Razvojno informacijski center Bela krajina v vlogi koordinatorja s partnerji (Turistično društvo Vigred, Metlika in Kulturni center Semič, Semič) razpisuje natečaj za izdelavo logotipa in celostne grafične podobe, ki bo predstavljal turistično destinacijo 'Bela krajina' in s katerim bo le ta čim bolj prepoznavna v javnosti.

Vsebina natečaja je izdelava logotipa in celostne grafične podobe, ki mora vsebovati:

  • celostno grafično podobo z vsemi zahtevanimi rešitvami
  • predlog slogana znamke v slovenski in angleški izvedbi z argumentacijo

K sodelovanju na natečaju so vabljeni vsi oblikovalci. Natečaj je objavljen na spletnih straneh javnega zavoda RIC Bela krajina ter na straneh partnerskih organizacij.

V natečaju ne morejo sodelovati predstavniki naročnika in projektnih partnerjev, člani žirije in njihovi ožji sorodniki.

Rok pošiljanja oblikovalskih rešitev na naslov RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj je najkasneje do 13.11.2017. Ponudniki lahko svoje rešitve pošljejo po pošti ali pa jih predložijo osebno na RIC Bela krajina vsak uradni dan v času uradnih ur.

Ponujene rešitve morajo biti naslovljene na naslov RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, s pripisom »Natečaj za izdelavo CGP Bele krajine – NE ODPIRAJ«.

Komisija bo o izboru ponudb odločila najkasneje do 17.11.2017. Odločitev komisije je dokončna. V skladu s kriteriji izbora bo avtor prejel v podpis avtorsko pogodbo oz. izstavil račun za odkup vseh materialnih avtorskih pravic ali pogodbo o storitvi v višini z bruto zneskom 1.500,00 EUR (zmagovalec in izbran CGP z odkupom vseh pravic).

 

Kontaktna oseba: Gregor Jevšček, (gregor.jevscek@ric-belakrajina.si).

Vprašanja in informacije potekajo izključno preko navedene e-pošte.

Razpis: Razpis CGP Turistična destinacija Bela krajina (pdf; 1,1 MB)


« Nazaj na novice