Novice

Sofinanciranje okoljskih naložb

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10 za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike

 

Predmet razpisa: Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.

S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) za:

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov)

C) Gospodarjenje z odpadki

D) Varstvo voda

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo

Pogoji za sodelovanje: Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, v skladu s 4. členom Splošnih pogojev in točko 3 c) tega poziva.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega poziva je 20.000.000 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,

Rok: Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.03.2011.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Tivolska c. 30, 1000 Ljubljana, Tel: 01/241 48 20, E-naslov: ekosklad@ekosklad.si 

Več: www.ekosklad.si


« Nazaj na novice