Novice

Ugodna posojila za podjetnike

Obveščamo vas, da Razvojni center Novo mesto d.o.o. razpisuje posojila z ugodno obrestno mero in garancije zanje.

Posojila so namenjena za:

  • Materialne investicije (nakup nove ali rabljene opreme, strojev, vozil, stroški izgradnje ali nakupa poslovnih prostorov),
  • Nematerialne investicije (patenti, licence),
  • Obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev, stroški promocije, testiranja, plač, davčnih obveznosti) ter
  • Realizirano samozaposlitev in nova delovna mesta.

Več informacij na  RC Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, Novo mesto, kontaktna oseba Polona Kovač-Brulc, tel. 07 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali mail polona.kovac.brulc@rc-nm.si.


« Nazaj na novice