Pokolpje 2016

Vlada RS je 7.3.2011 sprejela ''Zakon o skladnem regionalnem razvoju'', ki omogoča dodatne podpore območjem z visoko brezposelnostjo, kar območje Bele krajine tudi je.

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter 11. do 13. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11) je Vlada Republike Slovenije na 128. redni seji dne 7. 4. 2011 pod točko 19 sprejela naslednji

 

S K L E P :

 

1.         Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2.         Vlada Republike Slovenije je sprejela dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016.

3.         Ministrstva in vladne službe v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena zakona v obdobju 2011–2016 upoštevajo območje Pokolpja kot prednostno območje razvojnih politik.

 

Program spodbujanja konkurenčnosti zajema več ukrepov, katere vm predstavljamo v nadaljevanju:  

Program Pokolpje (DOC; 1,4 MB)