Pri Pildu Metlika

Poslovno storitvena cona Pri Pildu Metlika

Poslovno storitvena cona Pri Pildu je območje, zasnovano z namenom, da se v Občini Metlika razvije podjetniško okolje.

Lega: Nahaja se v severnem mestu dela Metlike tik ob regionalni cesti Novo mesto-mednarodni mejni prehod Metliko. Ima izjemno dobdo dostopnost; v bližini je regionalna cesta, železnica, mednarodni mejni prehod, športno letališče in storitvena cona (pošta, banka, trgovine).

Pri Pildu iz zraka

Površina: Območje namenjeno poslovni gradnji je veliko 16,5 ha. Od tega je zasedenih približno 5 ha, prostih zemljišče, ki so v lasti občine, je okoli 3,5 ha, ostala so v zasebni lasti. V prihodnosti se načrtuje širitev cone na območje 34 ha v smeri proti planirani 3. razvojni osi. 

Infrastruktura: Za območje v izmeri je urejena osnovna infrastruktura (voda, elektrika, telefon, kanalizacija, dostop do javne ceste)

pri pildu skica

e- tiskovine:

 

Informacije:

  • Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

tel: 07 36 37 400, fax: 07 36 37 402

e-pošta: obcina.metlika@siol.net