PSC Vrtača Semič

PSC Vrtača Semič

Podjetniško storitvena cona PSC Vrtača je oddaljena od centra Semiča dva kilometra, leži neposredno ob cesti Semič - Jugorje in z dobro povezavo v Črnomelj, Metliko in Novo mesto. Ob Semiču poteka tudi železniška proga Novo mesto - Karlovac (HR).

PSC Vrtača Semič foto

Prodajna zemljišča so osnovno komunalno urejena in opremljena.

PSC Vrtača Skica

 

e-tiskovine:

Informacije:

  • Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič

tel: 07/35 65 360

e-pošta: obcina.semic@siol.net