Projekti RIC Bela krajina

RIC Bela krajina poleg rednega delovanja sodeluje kot partner ali samostojno še pri mnogih projektih s katerimi spodbuja razvoj turizma in podjetništva v Beli krajini. Projekti, katere izvaja so velikokrat mednarodnega značaja. Več o posameznem projektu si lahko izveste ob kliku nanj. 

 

- EVS and tourism sustainable development

- Vseživljensko učenje za razvoj podeželja – Partnerstva

- Kolpa. Dotakni se zgodbe.

- LEADER - Vzpostavitev oskrbnih točk