EVS and tourism sustainable development

Projekt ''EVS and tourism sustainable development'' je zastavljen kot 24 mesečni projekt v okviru katerega bomo v naši organizaciji gostili tri prostovoljce. Organizacije s katerimi že imamo sklenjena partnerstva so pripravljene za pošiljanje prostovoljcev in prva dva prostovoljca sta že potrdila pripravljenost v projektu. Prva prostovoljka iz Nizozemske se pripravlja na EVS službo od maja 2011 do konca avgusta 2011, drugi prostovoljec iz Madžarske se pripravlja na opravljanje EVS službe od septembra 2011 do septembra 2012. Tretji prostovoljec bo prišel zopet iz Nizozemske, služba pa bo trajala od oktobra 2012 do konec februarja 2013.

Projekt se bo izvajal na področju celotne Bele krajine. Projekta ideja izhaja iz pogovorov o možnostih zaposlovanja v Beli krajini, kjer se prav turizem nudi kot možnost za (samo)zaposlovanje. To vprašanje pridobivanja neformalnih izkušenj in s tem povečevanja možnosti za zapositev je skupno vsem partnerjem. Preko našega EVS projekta, kjer bodo prostovoljci delali na  področju zaposlovanja v turizmu in pridobivanju izkušenj iz tega področja, skušamo delno odgovoriti na zastavljena vprašanja zaposlovanja.

Projekt smo prijavili na program Evropske unije Youth in Action ter zanj uspešno pridobili finančna sredstva.

Več o samem programu Youth in Action lahko izveste na spletni strani www.mva.si ali na RIC Bela krajina