LEADER - Vzpostavitev oskrbnih točk

Projekt Vzpostavitev oskrbnih točk smo prijavili v Letni izvedbeni načrt 2009 programa EADER. Projekt se je navezoval na projekt »Herritage Trails Net«. Le-tega je nadgradil v smislu dodajanja vsebin jahalnim potem, katerih trenutnemu stanju primanjkuje. Da bi jahalne poti čim bolj zaživele, je bilo le-te potrebno prilagoditi potrebam uporabnikov poti.

Prijavitelj projekta je bil RIC Bela krajina, partnerji pa so bili: Občina Semič, Konjerejsko društvo Semič in Kompas Novo mesto d.o.o. Vrednost celotnega projekta je bil dobrih 51.000 €, iz sredstev LEADER je bil sofinanciran 40%, iz sredstev LAS 30%, ostala sredstva in z zakonom določeni DDV pa so zagotavljali prijavitelj in partnerji.


V letu 2009 smo v sklopu projekta »Vzpostavitev oskrbnih točk« izvedli prvo (3 delavnice) in drugo fazo projekta (izdelava analize potreb in povpraševanja po storitvah na jahalnih poteh). V letu 2010 pa smo projekt nadaljevali s četrto in pričeli s tretjo fazo projekta. V tretji fazi, ki so jo izvedli člani Konjerejskega društva Semič so vzpostavili vzorčni primer oskrbne  točke. Tako so v zgornjem prostoru oskrbne točke uredili 20 ležišč, v spodnjem prostoru uredili prostor za jedilnico ter uredili sanitarije. Vzorčni primer oskrbne točke smo uspešno otvorili 5. septembra 2010 v sklopu 9. belokranjske razstave konj na Blatniku pri Semiču. Kot zadnja, 4. faza projekta pa je bilo vodenje projekta in promocija le tega, ki je potekala ves čas izvajanja projekta. Projekt Vzpostavitev oskrbnih točk smo predstavili na številnih prireditvah tako v Beli krajini kot drugod po Sloveniji ter tudi na sejmih doma in v tujini. Sprva smo projekt predstavljali z letaki, ki smo jih za to priložnost pripravili, kasneje pa smo delili brošure oziroma karte jahalnih poteh. Na karti je predstavljenih sedem jahalnih poti. Brošure smo izdali v treh jezikih: v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. V sklopu promocije smo tudi kupili in natisnili 50 majic. Projekt smo predstavili v reviji O konjih in v Belokranjcu ter na Radiu Sraka in Radia 1.

Projekt je bil uspešno zaključen oktobra 2010.