Vseživljensko učenje za razvoj podeželja – Partnerstva

Projekt Vseživljensko učenje za razvoj podeželja – Partnerstva je prijavil ZIK Črnomelj na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Partnerja projekta sta RIC Bela krajina in Krajinski park Kolpa. Projekt se je pričel septembra 2008 in se bo zaključil v mesecu avgustu 2011 in ga sofinancira MŠŠ v vrednosti 15% in je posrednik pridobivanja sredstev iz Evropskih socialnih skladov, ki zagotavljajo 85% sredstev. V okviru projekta smo razvili inovativni model lokalnega partnerstva za:

- obujanje pridelovanja lanu,
- izobraževanje in usposabljanje za trženje izdelkov iz lanu,
- usposabljanje za pridobivanje dodatnih sredstev in promocijo lastne dejavnosti,
- izboljšanje samozaposlitvenih možnosti.

RIC Bela krajina, kot 2. konzorcijski partner je in bo do zaključka projekta opravljal dela in naloge promocijskih aktivnosti (vzpostavitev spletne strani in vzdrževanje lete, promocija projekta po Sloveniji in Beli krajini, animiranje lokalnega prebivalstva…) in vodenje projekta na partnerski organizaciji.

V projektu nastopamo kot partner.