RIC Bela krajina

                                                                            

RIC Bela krajina

Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini. Na področju podjetništva skrbimo za obveščenost podjetnikov o aktualnih projektih in razpisih, prav tako pa nudimo pomoč pri razpisni dokumentaciji. Uspešni smo pri prijavah na različne evropske razpise, s katerimi izboljšujemo kvaliteto življenja na podeželju in na gospodarskem področju. V sklopu turizma skrbimo za pospeševanje razvoja in promocijo Bele krajine v Sloveniji in tujini ter organiziramo izlete po Beli krajini. Zavod je organizator najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji – Jurjevanja v Beli krajini in upravljalec Krajinskega parka Lahinja ter Mestne muzejske zbirke Črnomelj.

RIC Bela krajina deluje na področju spodbujanja dodatnih razvojnih nalog v razvojni regiji JV Slovenija - Bela krajina, spodbujanja razvoja gospodarstva, promocije, informiranja in svetovanja na področju podjetništva ter Programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016. Za več informacij in svetovanje, vas vabimo, da kontaktirate naše sodelavce.

Vizija:
Postati generator razvoja v Beli krajini. Razvoj naj temelji na trajnostnih načelih, ki izboljšujejo kakovost življenja vseh prebivalcev in temelji na aktivni participaciji.

Poslanstvo:
Prepoznavanje endogenih potencialov regije ter spodbujanje razvoja v detektiranih panogah. Razvoj poteka skozi povezovanje različnih deležnikov v lokalnem in mednarodnem okolju.

 Sodelavci:

 

 • Peter Črnič, direktor

T: +386 40 740 738, E: peter.crnic(at)ric-belakrajina.si

Splošna služba:

 •  Lidija Balkovec

T: +386 40 726 014, E: lidija.balkovec(at)ric-belakrajina.si

 

Področje podjetništva:

Program Pokolpje:
 • Vesna Fabina

T: +386 40 552 174, E: vesna.fabina(at)ric-belakrajina.si

 • Barbara Vraničar

T: +386 40 552 172, E: barbara.vranicar(at)ric-belakrajina.si

Podjetniški inkubator Bele krajine

 • Peter Ambrožič

T: +386 40 122 872, E: peter.ambrozic(at)ric-belakrajina.si

 • Kristian Asani

E: kristian.asani(at)ric-belakrajina.si

 

Razvoj in marketnig turistične destinacije:

 • Gregor Jevšček

T: +386 40 593 191, E: gregor.jevscek(at)ric-belakrajina.si

 • Sonja Maver

T: +386 40 883 162, E: tic.crnomelj(at)ric-belakrajina.si

 • Bojana Šprajcer

E: bojana.sprajcer(at)ric-belakrajina.si

 

Krajinski park Lahinja:

 • Gregor Šmalcelj

T: +386 30 663 567, gregor.smalcelj(at)ric-belakrajina.si

 

Mestna muzejska zbirka Črnomelj

 • Janez Weiss

E: janez.weiss(at)ric-belakrajina.si

 

Kontakt:

Razvojno informacijski center Bela krajina

Trg svobode 3

SI-8340 Črnomelj

 

telefon:

 • +386 7 30 56 530
 • +386 559 31 884

fax:

 • +386 7 30 56 531

e-pošta:

 • RIC Bela krajina   info@ric-belakrajina.si
 • TIC Črnomelj       tic.crnomelj@ric-belakrajina.si
 • Jurjevanje          info@jurjevanje.si

spletne strani:

socialna omrežja:

 • Issuu                                          Issuu

Delovni čas TIC Črnomelj:

pon-pet: 08.00-16.00

sob: 09.00-11.00

 

Delovni čas Popdjetniškega inkubatorja:

pon-pet: 07.00-15.00