SPOT TOČKA

SPOT točka

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022.

 

SPOT Svetovanje JV Slovenija

 

RIC Bela krajina je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji RC Novo mesto, d.o.o., RC Kočevje Ribnica, d.o.o. in OOZ Novo mesto, uspešen na Javnem razpisu za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk SPOT – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje za obdobje od 2018 do 2022 (SPOT REGIJE 2018-2022). Sistem SPOT je vladni strateški projekt, ki ga izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz celotne regije, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi ter izboljšanje podjetniške kulture.

Aktivnosti SPOT točke zajemajo:

  • svetovanja potencialnim in obstoječim podjetnikom
  • registracija novih podjetij ter opravljanje sprememb podjetij preko portala eVEM
  • organizacija različnih podjetniških delavnic in usposabljanj
  • animiranje in povezovanje regionalnega okolja z mreženjem subjektov podpornega okolja v regiji
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti za mala in srednja podjetja
  • sooblikovanje nacionalnega podpornega okolja za potencialne podjetnike in mala ter srednja podjetja preko agencije SPIRIT

Storitve svetovanja se izvajajo: na sedežu SPOT točke, na sedežih konzorcijskih partnerjev in v podjetjih v regiji. Na sedežu partnerja RIC Bela krajina in v belokranjskih podjetjih se svetovanja izvajajo po predhodnem dogovoru oz. najavi (Peter Ambrožič, tel. 040 122 872, peter.ambrozic@ric-belakrajina.si).

Sedež SPOT JV Slovenije: Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto (pisarna št. 9).

Sedež konzorcijskega partnerja RIC Bela krajina: Podjetniški inkubator Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19, 8340 Črnomelj (2. nadstropje)

Svetovalci:

Klicna številka SPOT točke: 030 700 170.

Uradne ure: Ponedeljek, sreda in petek - ponedeljek in petek od 8:00 do 14:00, sreda od 8:00 do 17:00.

http://eu-skladi.si/