Garancije

Podjetjem v Pokolpju so na voljo

Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja:

  • posojila so na voljo za obdobje do 10 let z mogočim dvoletnim moratorijem na odplačilo glavnice;
  • pričakovana obrestna mera je okoli Euribor + 2,5 %, pri subvenciji obrestne mere za mikro, mala in srednje velika podjetja pa okoli Euribor + 0,5 %;
  • največja mogoča višina garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite za posameznega prijavitelja je 120.000 evrov, najmanjša pa 8.000 evrov;
  • državna pomoč se obračuna v višini in v skladu s pravili regionalne sheme državnih pomoči.

Garancije za obratna sredstva za mikro podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo:

  • državna pomoč se obračuna v višini in v skladu s pravili sheme državnih pomoči de minimis;
  • gre za posojila za obdobje do 3 let;
  • pričakovana obrestna mera je okoli Euribor + 2,5 %;
  • garancije za obratna sredstva se podelijo za posojila v višini najmanj 5.000 evrov in v višini največ 50.000 evrov.

Izvajalec regijske garancijske sheme bo Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica, v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto in območnimi razvojnimi institucijami.