Aktualno

Animacijska delavnica LAS DBK 3. javni poziv EKSRP

3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Animacijska delavnica za območje Bele krajine bo v torek, 5.2.2019, ob 12.00 uri v prostorih RIC Bela krajina (Podjetniški inkubator Bela krajina), Ulica heroja Stariha 12, 8340 Črnomelj.

Rok za oddajo vlog: petek, 15. 3. 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 644.966,28 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRR znaša do 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 041 317 177 (Jožica Povše) in 040 957 899 (Tina Štefanič), vsak delovnik med 8.-15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [12. 3. 2019].

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: KLIK

Nazaj na: Aktualno