Aktualno

Izjava za javnost "Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi"

Spodaj objavljamo izjavo javnost za projekt »Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi«, za katerega novinarska konferenca je bila predvidena v petek, 16. oktobra 2020, ob 14. uri, v Galeriji Štala (Veliki Nerajec 11, 8343 Dragatuš) in ki je bila zaradi poslabšanja epidemiološke situacije vezane na COVID-19, odpovedana.

Izjava za medije: NOV ZAGON OB ZAKLJUČKU PROJEKTA »VZPOSTAVITEV IN INTERPRETACIJA UČNE POTI NERAJSKI LUGI«

Naslov operacije:

Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

Akronim operacije:

Nerajski lugi

Naziv nosilca operacije:

RIC Bela krajina

Ostali partnerji v operaciji:

Občina Črnomelj in FS Dragatuš

FINAČNA KONSTRUKACIJA PROJEKTA:

Celotna vrednost operacije (z DDV):

133.906,63 €

Višina upravičenih stroškov (brez DDV):

119.988,40 €

Programsko financiranje Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

95.893,32 € (80% sofinanciranje)

Z novembrom 2020 zaključujemo dveletni projekt, ki je nedvomno obogatil Krajinski park Lahinja in odprl nove možnost razvoja izobraževalnega turizma na tem območju. V sklopu projekta smo za obiskovalce odprli skrivnostni svet Nerajskih lugov, ki jih lahko sedaj raziskujejo skozi lesen podest, ki so mu dodane informativne table. Na koncu podesta je postavljena tudi ptičja opazovalnica, ki obiskovalcem nudi možnost doživljanja narave iz drugačne perspektive in možnost spoznavanje ptic, ki jih lahko prepoznavamo skozi stalno fotografsko razstavo na prostem.

Poleg investicij v naravno dediščino parka smo izvedli tudi investicijo v kulturno dediščino, saj smo obogatili Info center (Plavčeva domačija) z avtentično starinsko opremo iz obdobja konca 19. stoletja. V sklopu projekta smo izvedli tudi različne raziskave, ki so izboljšale razumevanje in upravljanje zavarovanega območja. Zaključili smo popis habitatnih tipov ter živalskih in rastlinskih vrst v Nerajskih lugih in raziskavo »Življenje nekoč in danes« na območju širšega območja KP Lahinja, kjer smo intervjuvali starejše prebivalce, od katerih smo pridobili zanimive informacije o življenju v tem prostoru.

Vse nove investicije v parku so odlična priložnost za razvoj izobraževalnega turizma pri katerem v ospredje postavljamo najmlajše generacije. Želimo jim ponuditi možnost raziskovanja naravne in kulturne dediščine, učenja v naravi ter spoznavanja pomembnosti varovanja narave. V ta namen smo skupaj s partnerjem Občino Črnomelj pripravili izobraževalne vodnike in beležke, kjer lahko skozi zanimive naloge in uganke spoznajo najpomembnejše elemente parka. Turistom bomo lahko ponudili tudi folklorno doživetje s Folklorno skupino Dragatuš, saj so v sklopu projekta pripravili zanimivo animacijo, ki so jo oblikovali na podlagi raziskave »Življenje nekoč in danes«.

Projekt je Krajinskem parku Lahinja pustil velik pečat in nov zagon za delovanje parka v prihodnosti. Ponudil je možnost, da bomo v prihodnosti lahko obiskovalce in lokalne prebivalce izobraževali in ozaveščali o pomenu ohranjanj mokrišč v Krajinskem parku Lahinja in nenazadnje k vzdrževanju kulturne krajine oz. habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Investicijo bomo v prihodnjih letih nadgradili z različnimi turističnimi produkti, ki bodo usmerjali turizem v individualno ponudbo in v posebna, zelena doživetja.

Projektna ekipa (RIC Bela krajina, Občina Črnomelj, Folklorna skupina Dragatuš)

Nazaj na: Aktualno