Kdo smo

Barbara Papež Lavrič

Direktorica RIC Bela krajina

Lidija Balkovec

Splošna služba

Vesna Fabina

Oddelek za podporo podjetništvu

Sonja Maver

Oddelek za razvoj in promocijo turizma Bele krajine (TIC Črnomelj)

Bojana Šprajcer

Splošna služba

Gregor Šmalcelj

Oddelek za razvoj in promocijo turizma Bele krajine (Krajinski park Lahinja)

Janez Weiss

Oddelek za muzejsko dejavnost

Petra Prijanovič

Oddelek za razvoj in promocijo turizma Bele krajine

Mojca Šikonja

Podjetniški inkubator Bela krajina

Klaudija Jaketič

Oddelek za muzejsko dejavnost

Bojana Klobučar

Oddelek za razvoj in promocijo turizma Bele krajine (DMMO Bela krajina)

Anica Bahor

Višji svetovalec za področje III

Ana Granda Jakše

Podjetniški inkubator Bela krajina

Samo Flajnik

LAS, Kolektivna blagovna znamka

Maja Fortun Novak

Podjetniški inkubator Bela krajina