Kdo smo

Peter Črnič

Direktor RIC Bela krajina

Lidija Balkovec

Splošna služba

Vesna Fabina

Oddelek za podporo podjetništvu (Program Pokolpje)

Barbara Vraničar

Oddelek za podporo podjetništvu (Program Pokolpje)

Kristian Asani

Podjetniški inkubator Bela krajina

Sonja Maver

Oddelek za razvoj in promocijo turizma Bele krajine (TIC Črnomelj)

Bojana Šprajcer

Splošna služba

Gregor Šmalcelj

Oddelek za razvoj in promocijo turizma Bele krajine (Krajinski park Lahinja)

Janez Weiss

Oddelek za muzejsko dejavnost

Peter Ambrožič

Slovenska poslovna točka – SPOT

Alenka Tomašič

Podjetniški inkubator Bela krajina

Vita Jankovič

Oddelek za razvoj in promocijo turizma Bele krajine (DMMO Bela krajina)

Petra Prijanovič

Oddelek za razvoj in promocijo turizma Bele krajine (DMMO Bela krajina)