Inkubator

Inkubator nudi podporo tako inovativnim potencialnim podjetnikom (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci, ipd.) kot tudi novim in obstoječim podjetjem.

Podjetniški inkubator Bela krajina predstavlja podporno okolje za razvoj in promocijo podjetništva v Beli krajini. S svojim delovanjem vpliva na povečanje števila novoustanovljenih podjetij, povečanje stopnje preživetja ter rasti mladih podjetij (start-up podjetja s potencialom hitre rasti) in na splošno prispeva k privlačnosti območja za kreativne posameznike s podjetniškimi idejami ter nudi podporo pri prepoznavanju inovativnih tržno zanimivih zamisli in pomoč pri njihovi realizaciji.

Več na: www.inkubator-belakrajina.si

Kontakti

Kristian Asani

Podjetniški inkubator Bela krajina

Alenka Tomašič

Podjetniški inkubator Bela krajina

Mojca Šikonja

Podjetniški inkubator Bela krajina