Razvojno projektna pisarna

Znotraj RIC Bela krajina od septembra 2010 deluje Razvojno projektna pisarna, sprva za območje Pokolpje, po zaključku Programa Pokolpje pa kot podpora podjetnikom na območju Bele krajine.

Izvaja aktivnosti neposrednega obveščanja podjetnikov o odprtih razpisih in dogodkih, svetuje podjetnikom pri prijavah na razpise, pripravlja podatke za potencialne investitorje, skrbi za objave v sredstvih javnega obveščanja, pripravlja podatke in dokumente: Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2021 (za občino Črnomelj, Metlika, Semič), skrbi za tehnično in administrativno podporo Svetu ORP Pokolpje, pripravlja projektne ideje in vloge projektov na razpise.

Več na: www.pokolpje.si

Kontakt

Vesna Fabina

SPOT - svetovanje

Dostopnost
Zagotavlja:
sogo logo