Pokolpje

Znotraj RIC Bela krajina od septembra 2010 deluje projektna pisarna za Pokolpje. Nahaja se v 2. nadstropju Poslovne hiše Stratus v Črnomlju, na Ulici heroja Stariha 19.

Vlada RS je v letu 2011 območju Pokolpja, ki ga sestavlja 7 občin (Črnomelj, Metlika, Semič, Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica), s sklepom določila status problemskega območja z visoko brezposelnostjo. Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) se je sprejel Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju 2011 - 2016, ki ga je Vlada RS v letu 2016 podaljšala do leta 2020. Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 nudi gospodarskim subjektom na območju številne ugodnosti in priložnosti.

Projekta pisarna v okviru programa Pokolpje nudi gospodarskim subjektom in drugim zainteresiranim:

  • Svetovanje pri javnih razpisih za Pokolpje (javni razpisi za začetne investicije, subvencije za zagon podjetij, mikrokrediti in garancije, razvojni krediti za investicije),

  • Informacije glede povračila prispevkov za socialno varnost ter glede koriščenja davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje,

  • Svetovanje pri prijavi na ostale razpise (ZRSZ, SPIRIT Slovenija, . . .),

  • Informacije glede investicijskih in razvojnih priložnosti v Pokolpju,

  • Informacije glede poslovnega okolja,

  • Organizira obiske lokacij z vključitvijo lokalnih avtoritet,

  • Organizira srečanja s poslovnimi partnerji in svetovalci,

  • Pripravlja ponudbe za potencialne investitorje in si prizadeva za izboljšanje pogojev za investicije,

  • Za potrebe investicijskih projektov organizira delovne skupine z namenom zagotovitve najboljšega možnega sodelovanja v okolju.

Več na: www.pokolpje.si

Kontakti

Vesna Fabina

Oddelek za podporo podjetništvu (Program Pokolpje)

Barbara Vraničar

Oddelek za podporo podjetništvu (Program Pokolpje)