RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV IN DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE V BELI KRAJINI

Naziv operacije: RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV IN DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE V BELI KRAJINI

Skrajšan naziv operacije: KD BK 2020-21

Z operacijo bomo v letih 2020 in 2021 na območju turistične destinacije Bela krajina razvili turistične produkte, s poudarkom na snovni in nesnovni kulturni dediščini, namenjene individualnim gostom. V sklopu operacije bomo v tesnem sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino OE Novo mesto digitalizirali določene enote nepremične kulturne dediščine in jih skozi nove in inovativne načine interpretacije vpenjali v turistične produkte.

Prav tako bomo v sklopu operacije izvedli več modulov izobraževanj za turistične in gostinske ponudnike, ki se dnevno srečujejo z gosti, kar jim bo omogočilo dvig kompetenc, znanj in veščin ter pripomoglo k uresničevanju Bele krajine kot zelene, butične destinacije. Zaradi »nove normalnosti«, ki jo je s sabo prinesla epidemija, bomo namenili pozornost tudi varnosti in zdravju ter higieni tudi v vsebinah. V načrtu so izobraževanja in delavnice za turistične ponudnike za uspešen prehod v »novo normalnost«, ki je prinaša Covid-19. Aktivnosti, ki jih bomo izvajali so skladne s Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022, Strategijo trajnostne rasti Slovenskega turizma 2017-2021 ter prispevajo k ciljem Slovenske strategije pametne specializacije oz. tudi SRIP - področje Turizem.

V projekt bomo vključili tudi aktivnosti v času karantene ob korona virusu Covid-19, saj smo v tem času spremljali stanje pri ponudnikih, jih večkrat tedensko obveščali o razmerah in ukrepih pomembnih za turistično panogo, izvedli anketi o stanju v turističnem gospodarstvu in jim pošiljali vabila in obvestila glede različnih izobraževanj prek webinarjev. Prav tako smo izdelali interni destinacijski priročnik za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo na socialnih omrežjih in samopromocijo ponudnikov.

Bela krajina je opredeljena kot ena izmed vodilnih destinacij makroregije Osrednja Slovenija in Ljubljana. Aktivnosti operacije se bodo izvajale na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič ter vsebovale kulturno dediščino, ki je edinstvena na slovenskem območju, saj omogoča razvoj avtentičnih, tematskih doživetij. V sklopu aktivnosti razvoja novih turističnih produktov bomo razvili 3 nove produkte in enega, že obstoječega, zaradi epidemije COVID-19, preoblikovali. Vsi bodo temeljili na edinstveni zgodbi Bele krajine in tehnološkem inoviranju ter odlični uporabniški izkušnji. Razvili bomo tudi dva 5-zvezdična turistična doživetja, ki bosta predstavili enote registrirane kulturne dediščine na inovativen, moderen način. S tem bomo zagotovili visoko kakovost doživetij. V sklopu razvoja turističnih produktov bodo potekala usposabljanja v podporo razvoju in trženju turističnih produktov, ogledi dobrih praks in aktivnosti za izboljšanje kakovosti turističnih produktov. Razvoj turističnih produktov ter 5-zvezdičnih doživetij je skladen z nosilnimi produkti makroregije Osrednja Slovenija in Ljubljana se vežejo na dogodke, kulturo, krožna potovanja, gastronomijo, oddih in aktivno preživljanje časa.

V aktivnosti digitalnega inoviranja kulturne dediščine bomo vključili 3 enote registrirane nepremične kulturne dediščine, ki nam omogočajo široko uporabo in možnosti za nadaljnji razvoj. Pri tem bomo vzpostavili tesno sodelovanje s konzervatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto, sodelovali pa bomo tudi z drugimi strokovnjaki s področja kulture in kulturne dediščine, kulturnimi industrijami, regionalnimi kulturnimi ustanovami in zunanjimi strokovnjaki za izvedbo digitalizacij.

Del projektne aktivnosti bodo tudi izobraževanja za zaposlene v gostinstvu in turizmu. Izvedli bomo več modulov izobraževanj za zaposlene pri turističnih ponudnikih v vodilni destinaciji Bela krajina, ki se bodo vsebinsko navezovali na stanje, ki ga je za sabo pustila epidemija Covid-19. Menimo, da je ključnega pomena za uspeh destinacije in prepoznanje le te kot avtentične, edinstvene, butične in 5-zvezdične, usposobljen in poučen kader turističnih ponudnikov, ki so velikokrat prvi stik z gosti. Pomembno je, da po stanju s Covid-19 poudarimo, da smo še vedno čista, varna in zaupanja vredna destinacija. V sklopu aktivnosti izobraževanja bomo izvajali module, ki bodo vsebinsko bazirali na izboljšanju kakovosti ponudbe, kakovosti izvajanja storitev, medsebojnih odnosov in odnosov in komuniciranja s turisti, pridobivanju veščin za upravljanje in soočanje s težavnimi situacijami ter podajanju informacij in interpretaciji znanja o lokalni ponudbi v destinaciji, ohranjanju in prezentaciji kulturne dediščine ter skrbi za naravo.Za namen kakovostne izvedbe aktivnosti v operaciji bomo prerazporedili oziroma zaposlili dve osebi.

GLAVNI CILJI

 • Razvoj nove in izboljšanje obstoječe turistične ponudbe v Beli krajini
 • Interaktivno vključevanje kulturne dediščine Bele krajine v turistično ponudbo s pomočjo digitalnega inoviranja.
 • Izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma v destinaciji Bela krajina
 • Dvig števila tujih obiskovalcev ciljnih trgov ter povečanje njihove potrošnje (osredotočanje na ciljne segmentne in prednostne trge)
 • Krepitev zadovoljstva turistov in dvig konkurenčnosti destinacije Bela krajina

Pričakovani rezultati operacije:

 • Razvoj 3 novih integralnih turističnih produktov in eden prirejen za izvajanje v razmerah s Covid 19
 • Razvoj dveh novih 5-zvezdičnih produktov.
 • Izobraževalne delavnice za turistične ponudnike (4 moduli)
 • Strokovna ekskurzija ter ogled dobrih praks za turistične ponudnike Bele krajine.
 • Digitalizacije treh enot nepremične kulturne dediščine.
 • Izdelava animiranih predstavitvenih filmov o kulturni dediščini in 3D aplikacija
 • Razvoj digitalnega zemljevida turistične ponudbe Bele krajine

Trajanje operacije: 22 mesecev

Januar 2020 – Oktober 2021

Celotna vrednost operacije: 286.950,00 EUR

Sofinanciranje s strani Občine Črnomelj: 29.018,60 EUR

Sofinanciranje s strani Občine Metlika: 19.345,73 EUR

Sofinanciranje s strani Občine Semič: 9.672,87 EUR

Programsko financiranje Evropskega sklada za regionalni razvoj: 90 % (258.255,00 EUR)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj

Dostopnost
Zagotavlja:
sogo logo