O nas

Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini. Na področju podjetništva skrbimo za obveščenost podjetnikov o aktualnih projektih in razpisih, prav tako pa nudimo pomoč pri razpisni dokumentaciji. Uspešni smo pri prijavah na različne evropske razpise, s katerimi izboljšujemo kvaliteto življenja na podeželju in na gospodarskem področju. V sklopu turizma skrbimo za pospeševanje razvoja in promocijo Bele krajine v Sloveniji in tujini ter organiziramo izlete po Beli krajini. Zavod je organizator najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji – Jurjevanja v Beli krajini in upravljalec Krajinskega parka Lahinja ter Mestne muzejske zbirke Črnomelj.

RIC Bela krajina deluje na področju spodbujanja dodatnih razvojnih nalog v razvojni regiji JV Slovenija - Bela krajina, spodbujanja razvoja gospodarstva, promocije, informiranja in svetovanja na področju podjetništva ter Programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016. Za več informacij in svetovanje, vas vabimo, da kontaktirate naše sodelavce.

Vizija:
Postati generator razvoja v Beli krajini. Razvoj naj temelji na trajnostnih načelih, ki izboljšujejo kakovost življenja vseh prebivalcev in temelji na aktivni participaciji.

Poslanstvo:
Prepoznavanje endogenih potencialov regije ter spodbujanje razvoja v detektiranih panogah. Razvoj poteka skozi povezovanje različnih deležnikov v lokalnem in mednarodnem okolju.

Spletne strani:

Družbena omrežja:

Kontakti

Barbara Papež Lavrič

Direktorica

Lidija Balkovec

Splošna služba

Dostopnost
Zagotavlja:
sogo logo