Podporno okolje 2023

Slovenska poslovna točka SPOT Jugovzhodna Slovenija je del nacionalnega sistema SPOT, projekt brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte. Namen naše točke je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi, na celotnem območju regije ter izboljšanje podjetniške kulture.

Preko projekta PODPORNO OKOLJE 2023, v katerem sodeluje pet konzorcijskih partnerjev: Razvojni center Novo mesto d.o.o., RIC Bela krajina, RC Kočevje Ribnica d.o.o., Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto in Podjetniški inkubator Kočevje

opravljamo naslednje aktivnosti:

SPOT Svetovanje

  • Informiramo o regionalnih podjetniških aktivnostih preko e-biltena Moj spletni priročni in pripravljamo ter objavljamo prispevke na temo podjetništva.
  • Svetujemo potencialnim in obstoječim podjetnikom glede razvoja podjetniške ideje, ustanavljanja in zagona ter rasti in razvoja podjetij.
  • Registriramo nova podjetja (s.p., enostavni d.o.o.), opravljamo spremembe in druge postopke preko portala eSPOT.
  • Organiziramo različne informativne, izobraževalne, animacijske in mreženjske dogodke za podjetja in podjetnike ter potencialne podjetnike.

Svetovanje poteka v prostorih PI Bela krajina, Belokranjska cesta 36, na terenu pri podjetnikih in na sedežu konzorcija na lokaciji Podbreznik 15, Novo mesto.

SPOT mentoriranje

  • V okviru Spot mentoriranja za potencialne podjetnike ter MSP nudimo presojo podjetniške ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese za razvoj podjetniške ideje ali razvoj podjetja.
  • V procesu mentoriranja nudimo tudi identifikacijo potencialnih podjetnikov in MSP z visoko inovativnimi idejami s potencialom globalne rasti ter jih napotimo v nadaljno obravnavo v start-up konzorcij, kjer imajo možnost ekspertnega svetovanja.
  • Podjetnike napotimo v ustrezne oblike usposabljanj, ki jih organiziramo sami ali jih napotimo v ABC in ABC+ usposabljanje oziroma ponudimo pomoč pri prototipiranju.

Mentoriranje izvajamo v prostorih Podjetniškega inkubatorja Bela krajina, na Belokranjski cesti 36 v Črnomlju, po potrebi pa tudi na terenu.

Za več informacij lahko obiščete tudi spletno stran SPOT JV Slovenije: https://spotjvslo.si/

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Projekt PODPORNO OKOLJE 2023 je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Kontakti

Vesna Fabina

SPOT - svetovanje

Ana Granda Jakše

SPOT - mentoriranje

Dostopnost
Zagotavlja:
sogo logo