SPOT svetovanje

Slovenska poslovna točka je nov projekt podpornih storitev države za mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike.

Opravljamo naslednje aktivnosti:

  • Svetujemo potencialnim in obstoječim podjetnikom.
  • Registriramo nova podjetja (s.p., enostavni d.o.o.), opravljamo spremembe in druge postopke preko portala eVEM.
  • Pomagamo pri kandidaturi za vavčerje Slovenskega podjetniškega sklada.
  • Organiziramo različne informativne in izobraževalne dogodke za (potencialna) podjetja in podjetnike.

Storitve so za uporabnike brezplačne.

Svetovanje poteka v prostorih RIC Bela krajina, na terenu pri podjetnikih in na sedežu konzorcija na lokaciji Podbreznik 15, Novo mesto.

Dosegljivi smo vsak dan, razen četrtka, od 8. do 14. ure, ob sredah do 17. ure.

Za več informacij lahko kontaktirate svetovalko Vesno Fabina, ki pokriva območje Bele krajine.

Za več informacij lahko obiščete tudi spletno stran SPOT JV Slovenije: https://spotjvslo.si/.

Projekt SPOT regije 2018–2022 je sofinanciran iz Evropskih skladov za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenia. V projektu sodelujemo štirje konzorcijski partnerji: RIC Bela krajina, RC Novo mesto, RC Kočevje Ribnica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto.

Kontakt

Vesna Fabina

SPOT - svetovanje