Aktualno

20 let delovanja Razvojno informacijskega centra Bela krajina

Javni zavod Razvojno informacijski center (RIC) Bela krajina je danes, v petek 28. 10. 2022 obeležil 20 let svojega delovanja. V tem času je zavod v tesnem sodelovanju z ustanoviteljico Občino Črnomelj in številnimi akterji turističnega razvoja destinacije Bela krajina in širše, aktivno delal na razvoju in promociji turizma in podjetništva v Beli krajini.

V začetku delovanja je bila osnovna naloga zavoda skrb za turizem Bele krajine, s čimer je postal glavni nosilec razvoja in promocije turizma, upoštevaje upravljanje Turistično informacijskega centra v Črnomlju in Primožičeve hiše, ki deluje kot hiša belokranjskih rokodelcev. Leta 2004 je v upravljanje prevzel še Krajinski park Lahinja in začel sodelovati s turistično agencijo Kompas Novo mesto.

Leto 2013 je postalo pomembno leto za črnomaljsko muzejstvo, ker je z umestitvijo muzejske dejavnosti v prenovljeno rojstno hišo Mirana Jarca, slednja dobila novo vsebino, mestna muzejska zbirka Črnomelj pa primerne prostore, ki jih istega leta v upravljanje prevzame RIC Bela krajina.

Čeprav je bilo osnovno poslanstvo RIC-a promocija in razvoj Bele krajine kot turistične destinacije, je področje turizma vseskozi razvijal v smeri trajnostno naravnane gospodarske panoge, kar je leta 2016 aktivno nadgradil na področje podjetništva in inovativnosti. Ustanovljen je bil Podjetniški inkubator Bele krajine, kot zagonska pomoč pri podjetniških začetkih posameznikov ter vzpodbujanju inovativnosti. Od takrat je v upravljanje prevzel tri enote, ki delujejo pod okriljem podjetniškega inkubatorja in sicer PH Stratus, Staro Lekarno in enoto v Kanižarici.

Letos sta se muzejski dejavnosti RIC-a pridružila še Muzejska zbirka rudnika rjavega premoga Kanižarica in Spominska hiša Otona Župančiča na Vinici, kar predstavlja dodaten izziv nadaljnjega razvoja in promocije tako uglednih ustanov naše občine, kot celotne Bele krajine.

Pod okriljem RIC-a, ki deluje kot destinacijska organizacija (DMO Bela krajina), se promovira enotna turistična destinacija Bela krajina, ki s podporo drugih dveh belokranjskih občin in zavodov pospešuje razvoj turizma, s čimer je ponudba Bele krajine postala bistveno bolj prepoznavna.

RIC Bela krajina deluje kot partner za implementacijo programa CLLD za razvoj podeželja za območje Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK) in kot vodilni partner zveze Green Destination za Belo krajino. Z ostalimi partnerji je tudi organizator Jurjevanja, najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji.

Z namenom, da se širša javnost podrobneje seznani z delom RIC-a, je na dan praznovanja organiziran dan odprtih vrat v vseh enotah zavoda.

Osrednji dogodek današnje proslave je predstavljala otvoritev prenovljenega Turistično informacijskega centra v Črnomlju, ki bo v prihodnje deloval tudi kot promocijsko-prodajni center Kolektivne blagovne znamke Belokranjsko / Bela krajina finest. S Kolektivno blagovno znamko Belokranjsko bodo povezani lokalni turistični ponudniki Bele krajine in izvajana skupna promocija lokalnih produktov na enem mestu.

Za glasbeno popestritev osrednjega dogodka so poskrbeli tamburaši Kulturno umetniškega društva Oton Župančič iz Vinice in Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi, ki je izvedlo igrano lutkovno predstavo Polanski vrag. Program je povezovala Daša Schweiger.

Črnomelj, 28.10.2022

Nazaj na: Aktualno