Aktualno

ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 4. javnega poziva ESRR

S ciljem pridobiti čim boljše projektne ideje in izpolnjene vloge, bodo izvedene animacijske delavnice za razvoj projektnih idej in ustvarjanje partnerstev za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS DBK – pristop CLLD.

Za individualno delo oz. tedaj, ko bo partnerstvo že postavljeno in znana projektna ideja, predlagamo, da nas pokličite in vam bomo individualno pomagali pri razvoju vaše projektne ideje oz. pri izpolnjevanju vloge ter določitvi vseh potrebnih prilog.

Za individualno delo oz. tedaj, ko bo partnerstvo že postavljeno in znana projektna ideja, predlagamo, da nas pokličite in vam bomoindividualnopomagali pri razvoju vaše projektne idejeoz. pri izpolnjevanju vloge ter določitvi vseh potrebnih prilog. Več informacij o javnem pozivu in ostalih informacijah lahko pridobite na spletni straniLAS DBK www.las-dbk.si, preko e-naslova: lasdbk@rc-nm.siali po telefonu na številki 040 587 884(Anja Jakše) in 041 317 177(Jožica Povše). Za Belo krajino tudi preko e-naslova gregor.jevscek@ric-belakrajina.siali na telefonski številki 040 593 191 (Gregor Jevšček).

VABILO na delavnico. Delavnice so namenjene širši zainteresirani javnosti. Na želeno delavnico se prijavite na e-naslov anja.jakse@rc-nm.si.

Animacijska delavnica za območje Bele krajine bo v torek, 14. 5. 2019 ob 12.00 uri v prostorih Mladinskega centra Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 43, 8330 Metlika

Nazaj na: Aktualno