Aktualno

Spletna delavnica "Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom"

SPOT Svetovanje JV Slovenija vabi na brezplačno spletno delavnico Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom.

Zakonodaja tako delodajalcem kot samozaposlenim nalaga zagotavljanje varnosti iz zdravja delavcev pri delu ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu.

DELAVNICA JE NAMENJENA:

  • podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki zaposlujete delavce in ste delodajalci,
  • samozaposlenim osebam,
  • tistim, ki imate namen v kratkem odpreti podjetje ali s.p.

CILJ DELAVNICE je, da se udeleženci seznanite z zakonskimi obveznostmi v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarno varnostjo, ki jih imajo kot delodajalci ali samozaposlene osebe.

VSEBINA DELAVNICE:

  • Pregled obveznosti in potrebne dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu.
  • Obvezni interni akti s področja varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcu (alkohol, droge, zdravila, psihosocialna tveganja) in pri osebah, ki dejavnost opravljajo kot samozaposlene osebe.
  • Priprava in izvajanje načrta promocije zdravja.
  • Obveznost uporabe osebne varovalne opreme, izdelava internega akta o uporabi osebne varovalne opreme.
  • Ocena tveganja pri delodajalcu in pri samozaposlenih osebah in zakaj je pomembno, kaj je v dokumentu vpisano.
  • Pregled in izpolnjevanje obveznosti s področja varstva pred požarom v delovnih prostorih, kjer se opravlja dejavnost.
  • Odgovori na vprašanja udeležencev.

IZVAJALKA: mag. Katarina Železnik Logar, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, vodja PE Ljubljana.

Prijava

Prijave so OBVEZNE, sprejemamo jih do srede, 4. 8. 2021 do 14. ure.

Povezava za udeležbo na dogodku vam bo posredovana dan pred izvedbo dogodka na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavi.

Več o vsebini in prijavi najdete na povezavi Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom (spotjvslo.si).

Nazaj na: Aktualno