Aktualno

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA BELOKRANJSKO / BELA KRAJINA FINEST

Kolektivna blagovna znamka BELOKRANJSKO / BELA KRAJINA FINEST je znamka, ki predstavlja izvrstno, sonaravno pridelano predelna, izdelano ali ponujeno lokalno ponudbo iz destinacije Bela krajina, ki pod svojim okriljem predstavlja s strani strokovne komisije certificirano ponudbo pridelkov, živilskih in rokodelskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način.

Splošni znak se uporablja za skupno promocijo KBZ, izdelkov, storitev in ponudnikov.

Certifikat kakovosti se uporablja za označevanje izdelkov, storitev in ponudnikov, ki so pridobili pravico do uporabe KBZ Belokranjsko / Bela krajina finest.

CGP KBZ Belokranjsko smo gradili na izhodiščih opredeljenih v dokumentu Oblikovanje CGP za destinacijsko znamko Bela krajina. Sloni na zaokroženi zgodbi destinacije Bela krajina, dežele srčnih ljudi, ki se predstavlja kot gostoljubna destinacija mistične narave, svežih voda, prepleta narodov in kultur, živih tradicij in običajev, ki ponuja aktivna avtentična doživetja ob občutenju narave.

Pri oblikovanju CGP KBZ Belokranjsko ohranjamo identiteto vizualne podobe destinacije Bela krajina in jo nadgrajujemo z novimi sorodnimi elementi v zaključeno celoto.

Barvna pojavnost CGP KBZ Belokranjsko sledi osnovni barvni pojavnosti destinacijske znamke Bela krajina. Po inspiraciji v barvni pojavnosti tradicionalne podobe pisanic, rdečo nadgradi črnorjava barva, poudarjena z laneno peščeno rjavo.

Vizualno podobo znaka tvori več grafičnih elementov, ki so našli inspiracijo v tradicionalni podobi pisanic in celostne grafične podobe destinacijske znamke Bela krajina. Napis Belokranjsko / Bela krajina finest sledi CGP destinacijske znamke Bela krajina. Motiv srca simbolizira srčne ponudnike in njihove srčne vrednote. Na vsaki strani ga podpira drevo življenja.

Nazaj na: Aktualno