Aktualno

Povabilo za sodelovanje na sejmih v tujini

RIC Bela krajina v sodelovanju s TD Vigred in KC Semič objavlja povabilo za sodelovanje na razstavnem prostoru Bele krajine na sejmu Vakantiebeurs v Utrechtu, Nizozemska in sejem VakantieSalon v Bruslju, Belgija.

RIC Bela krajina v sodelovanju s TD Vigred in KC Semič objavlja povabilo za sodelovanje na razstavnem prostoru Bele krajine na sejmu Vakantiebeurs v Utrechtu, Nizozemska in sejem VakantieSalon v Bruslju, Belgija.

S povabilom želimo omogočiti belokranjskih turističnim ponudnikom, da tudi sami sodelujejo pri animaciji in promociji lastne ponudbe ter ponudbe turistične destinacije Bele krajine na turističnem sejmu v Utrechtu in Bruslju. Povabilo velja za pet oseb iz področja: vinogradništvo, rokodelstvo, ponudnik nastanitvenih kapacitet, animacija, informator.

Stroški sodelovanja na sejmu, ki jih krije vsak ponudnik sam, so naslednji:

  • Strošek prevoza na sejem (letalo),
  • Delež sofinanciranja pri najemu stanovanja,
  • Delež sofinanciranja animacije.
Nazaj na: Aktualno