Aktualno

Skozi pravljice do medgeneracijskega druženja prebivalcev v Poljanski dolini - URŠEK SE DRUŽI

Člani KD Stari trg ob Kolpi so v sodelovanju z RIC Bela krajina postavili novo vsebino za dopolnitev turistične ponudbe na tem območju. Tokrat je RIC Bela krajina, kot vodilni partner skupaj s projektnima partnerjema Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi ter Knjižnico Črnomelj prijavil na 7. javni poziv LAS DBK, sofinanciranih iz sredstev CLLD 2014-2020 s projektom »Skozi pravljice do medgeneracijskega druženja prebivalcev v Poljanski dolini«, akronim projekta pa je »Uršek se druži«

Ciji S projektom »Skozi pravljice do medgeneracijskega druženja prebivalcev v Poljanski dolini« želimo obogatiti oz. nadgraditi skupne družabne prostore na prostem, ki smo jih delno že uredili s pomočjo različnih projektov (Kali, ribniki in izviri ter Čredniška pot). Vsi skupaj si želimo, da se bodo obiskovalci na izkustven in inovativen način naučili o kulturni in naravni dediščini Poljanske doline, prav tako pa želimo vzpostaviti večje sodelovanje in povezanost med generacijami.

Časovni okvirji Projekt smo začeli izvajati 1. marca 2022 in ga moramo zaključil do konca oktobra, torej bo zaključen še letos. Projekt bo tako trajal dobrih 8 mesecev.

Financiranje projekta Končna celotna vrednost operacije znaša 31.354,53 € z DDV, od katerih bo v višini 20.495,14 € (69 %) sofinancirano s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 3.267,34 € (11 %) pa bo sofinanciranih s strani LAS Dolenjska in Bela krajina. Razlika od upravičenih stroškov in DDV pa je lastni delež projektnih partnerjev.

RIC Bela krajina kot prijavitelj projekta Na pobudo članov KD Stari trg ob Kolpi sej je RIC Bela krajina prijavil na projekt. Pri samem izvajanju projekta skrbimo za vodenje in koordinacijo le tega, zadolženi pa smo za promocijo projekta (obveščanje o projektu v mesečniku Belokranjec, izdelava promocijskega videa, rolo panoja..). Partnerju pa pomagamo tudi pri pripravi materialov za »Lov na Urška«.

Kot partner v projektu sodeluje tudi Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi, katerega sestavljajo domačini Poljanske doline ob Kolpi. Projekt pokriva tri lokacije na prostem: pri stari šoli v Zagozdacu, pri CŠOD v Radencih in pri farni cerkvi v Starem trgu ob Kolpi so postavili knjižne police s knjigami, poleg bodo postavili stole in ležalnike, vse tri lokacije pa bodo povezali z igrafikacijo »Lov na Urška«. Natisnili bodo slovar o poljanskem narečju, izdelali lutke in scenografijo za lutkovno predstavo. Le to bodo izvedli na vseh treh lokacijah knjižnih polic. Poskrbeli bodo še za promocijski material kot so majice in magneti ter maskoto Urška. Z pravljicami, ki so od nekdaj veljale kot simbol prenosa kulturnega in besednega izročila na mlajše generacije, bodo povezali generacije in predstavili dolino tako prebivalcem kot obiskovalcem. Poiskali so namreč škrata Urška, ki je nekoč varoval vinograde v Poljanski dolini, in posneli njegove zgodbe in pripovedke. S svojimi aktivnostmi bodo mlade in starejše vzpodbujali k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi ter spoznavanju in raziskovanju Poljanske doline ob Kolpi.

V projektu sodeluje še drugi projektni partner, in sicer Knjižnica Črnomelj. V sklopu projekta je partner poskrbel za izvedbo 7 delavnic za male in velike na lokacijah za druženje pri knjižnih policah in drugod. S tem so želeli lokalne prebivalce vzpodbuditi k aktivnemu sodelovanju in vzpodbuditi njihovo socialno interakcijo, kar jim je tudi uspelo, saj so bile delavnice zelo dobro obiskane.

Dogodek do zaključka projekta Izveden bo še zaključni dogodek, kjer bomo predstavili rezultate projekta. Dogodek bomo izvedli v soboto, 8. 10. 2022, v Starem trgu ob Kolpi. Pričeli bomo s krajšim kulturnim programom ob 10. uri, sledila bo Igra v prostoru »Lov na Urška«.

Pripravila Bojana Šprajcar, RIC Bela krajina

Nazaj na: Aktualno